Monitor Sociaal Domein Deventer

U kunt met de monitor sociaal domein een aantal trends in het sociaal domein volgen.

De Monitor Sociaal Domein Deventer is in samenwerking met de gemeenteraad ontwikkeld. In de monitor zijn de ontwikkelingen in de programma's in het sociaal domein afgemeten aan de afspraken die in de programmabegroting zijn gemaakt. De monitor wordt vier keer per jaar geactualiseerd.

Bekijk hier de monitor.