Digip@nel

Het Deventer Digipanel is het digitale onderzoekspanel van inwoners van de gemeente Deventer. Alle inwoners vanaf 16 jaar met een eigen e-mailadres kunnen lid worden van het Digipanel.

Als panellid werkt u mee aan online onderzoeken van de gemeente. Het is de manier om uw mening te geven over belangrijke onderwerpen in Deventer.

4 keer per jaar

Als panellid ontvangt u 4 keer per jaar een onderzoek via e-mail. De vragen gaan over onderwerpen die in Deventer (gaan) spelen, bijvoorbeeld sport, hondenbeleid, uw wijk, duurzaamheid of cultuur. Het invullen van een onderzoek kost ongeveer 10 minuten. U bepaalt per onderzoek of u meedoet.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het Digipanel.

Waarom een Digipanel?

De gemeente Deventer wil graag de mening van de inwoners weten over bepaalde zaken. En weten wat er speelt in de gemeente. Deze digitale vorm van onderzoek is efficiënt, modern en gemakkelijk voor de deelnemers.

Onderzoeksresultaten Digipanel

De gemeente gebruikt de uitkomsten van het Digipanel om beleid te maken of aan te passen en om trends en ontwikkelingen te signaleren. Hieronder vindt u een overzicht van gepubliceerde onderzoeken.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij om te zien of het Digipanel een goede afspiegeling is van de Deventer bevolking. En soms is een Digipanel-onderzoek bedoeld voor een specifieke groep inwoners, bijvoorbeeld jongeren of inwoners van een bepaalde wijk. Zo’n specifiek Digipanel-onderzoek gaat dan alleen naar die groep. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Lees de volledige privacyverklaring.

Bij het doen van onderzoek en de verwerking van de gegevens houdt Deventer zich aan de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek (pdf, 650 KB).

Beheer

Het Deventer Digipanel wordt beheerd door het team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer. Dit team verzorgt de onderzoeken en statistieken van de gemeente.

Onderzoek en statistiek

De gemeente weet hoe Deventer ervoor staat en wil die informatie graag delen. Actuele lokale, regionale en landelijke gegevens staan op ons kennisportal staatvandeventer.nl.

Contact

Heeft u vragen over het Digipanel? Neem dan contact op met het team Kennis & Verkenning, telefoon 14 0570 of stuur een e-mail naar digipanel@deventer.nl. Zij helpen u graag.