Burgemeesterspeiling 2018

Deventer inwoners zien graag een verbindende, daadkrachtige en betrokken burgemeester.

De gemeente Deventer is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Wat voor kwaliteiten en eigenschappen zien inwoners graag terug in deze nieuwe burgemeester? De vakgroep Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer is gevraagd om een onderzoek te doen, met als doel een antwoord te vinden op deze vraag.

Tussen 10 en 30 september 2018 konden inwoners van Deventer via een korte vragenlijst hun mening geven over gewenste kwaliteiten en eigenschappen van de nieuwe burgemeester. De mogelijkheid voor deelname aan de vragenlijst is op verschillende manieren gepromoot om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Men kon de vragenlijst online op de website invullen, het Deventer Digipanel is aangeschreven en inwoners zijn op een actieve manier voor deelname benaderd in (o.a.) het stadhuis. De vragenlijst werd in totaal 1.659 keer ingevuld. Veel genoemde vaardigheden zijn verbinden, daadkrachtig en betrokken.

Veruit de meeste respondenten geven aan dat zij graag een burgemeester hebben die gemakkelijk met allerlei mensen omgaat, die benaderbaar is en een goed inlevingsvermogen heeft. Daarnaast zou diegene bij voorkeur een empathisch persoon zijn die goed kan luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden. Iemand die boven de partijen staat en samenwerking weet te stimuleren en daarbij ondernemers, investeerders en creatieve mensen weet te interesseren voor Deventer.
Onderwerpen die volgens inwoners de meeste aandacht verdienen zijn openbare orde en veiligheid, sociale binding (saamhorigheid onder de Deventer bevolking) en het bewaken van de integriteit van de raad, het college en de organisatie.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen bij het opstellen van een profielschets. Deze profielschets wordt door de vertrouwenscommissie gebruikt bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapportage Burgemeesterspeiling Deventer 2018 1.307,3 KB