Burgernet

Bekijk de resultaten van de peiling Burgernet, onderzoek Deventer Digipanel (pdf, 380 KB)

Digipanel: "Burgernet draagt bij aan grip op veiligheid"

De gemeenteraad wil het effect van Burgernet evalueren. Deze evaluatie vindt zowel cijfermatig als in relatie tot het veiligheidsgevoel plaats. Met een peiling onder het Digipanel is het veiligheidsgevoel geëvalueerd. Uit de peiling blijkt dat men van mening is dat Burgernet bijdraagt aan het veiligheidsgevoel en de grip op veiligheid. Een ruime meerderheid is van mening dat de politie met de ogen en oren van Deventernaren in de vorm van Burgernet vermiste personen sneller traceert.

De resultaten uit de peiling komen grotendeels overeen met de resultaten uit het rapport “Burgernet in de praktijk – De evaluatie van de pilot van Burgernet” (juli 2009). Hierin staat dat deelnemers erg tevreden zijn over de mogelijkheid met Burgernet een actieve rol te spelen in de bevordering van de veiligheid. Ook wordt Burgernet gezien als een mogelijkheid om de politie te ondersteunen bij de bestrijding van criminaliteit.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten zijn onderdeel van de evaluatie van Burgernet.

Methode: digipanel

In september 2017 hebben 1.644 panelleden per e-mail een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek. Een totaal van 506 panelleden heeft de Burgernet peiling ingevuld, dit is een respons van 31 procent. De peiling bestond uit 10 vragen. De eerste 4 vragen zijn door iedereen ingevuld, de vragen 5 tot en met 10 alleen door gebruikers van Burgernet.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Digipanel - Burgernet 324,3 KB