Openstelling winkels

Digipanel: Voorstander van openstelling winkels op alle zon- en feestdagen

De meerderheid van de gemeenteraad van Deventer wil het mogelijk maken dat alle winkels in de gemeente Deventer op alle zon- en feestdagen van het jaar geopend mogen zijn. Met een peiling onder het Digipanel is de mening van de inwoners van Deventer over deze mogelijkheid gepeild. Een ruime meerderheid van 74% van het panel is voorstander van openstelling van winkels op alle zon- en feestdagen. Eenentwintig procent van de leden van het panel is hier tegen, vijf procent weet het niet of heeft hierover geen mening.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De meerderheid van de gemeenteraad van Deventer wil het mogelijk maken dat alle winkels in de gemeente Deventer op alle zon- en feestdagen van het jaar geopend mogen zijn. Het besluit van de gemeenteraad over de openstelling van winkels op zon- en feestdagen moet via een zorgvuldig proces plaatsvinden waarbij ook de inwoners worden betrokken.

Methode: digipanel
In maart 2018 hebben 2.082 panelleden per e-mail een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het onderzoek. Een totaal van1.350 panelleden heeft de peiling Openstelling winkels op zon- en feestdagen ingevuld, dit is een respons van 65%.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Digipanel openstelling winkels 258,9 KB