Peiling wind- en zonne-energie in Deventer

Landelijk is afgesproken in het klimaatakkoord dat we in 2030 35 TWh energie gaan opwekken op land. Deventer wil zelf 212 GWh voor zijn rekening nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het bouwen van 7 grote windmolens die elk 15 GWh per jaar opbrengen en zonnepanelen met een totale oppervlakte van 214 voetbalvelden.

In september van dit jaar konden de leden van het Deventer Digipanel via een korte vragenlijst hun mening geven over het opwekken van wind- en zonne-energie in Deventer. De vragenlijst werd in totaal 1.005 keer ingevuld. Uit de resultaten blijkt 43% van de panelleden het Deventer aandeel van 212 GWh acceptabel vindt, 22% te veel en 6% te weinig. Als men zou moeten kiezen tussen alleen windmolens of alleen zonnevelden, valt op dat de meningen bijna gelijk verdeeld zijn. Gemiddeld is er dus geen opvallende voorkeur voor de ene of de andere manier van energie opwekken. Daarnaast wil 71% liever een paar grote windmolens dan een heel stel kleinere. Bij zonnevelden heeft 55% liever een klein aantal grote velden en 29% een groot aantal kleine velden.

De uitkomst van de peiling is de basis waarop de gemeente de komende maanden in gesprek gaat met een groot aantal participatiegroepen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de kijk van inwoners en ondernemers op de opgave in hun omgeving. De resultaten van de participatie worden in het voorjaar van 2021 breed gedeeld. Iedereen kan daarop reageren.

Alles bij elkaar levert dit proces veel nuttige informatie op voor het gemeentebestuur. Het bestuur kan daarmee een afgewogen oordeel vellen over het bod dat Deventer als onderdeel van de regio West-Overijssel zal doen. Besluitvorming moet voor 1 juli 2021 plaatsvinden.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Peiling wind- en zonne-energie in Deventer 441,1 KB