Privacyverklaring Digipanel

Het vertrouwen van panelleden in het Deventer Digipanel is erg belangrijk. Wij leggen u daarom uit hoe wij omgaan met vertrouwelijke- of privacygevoelige data.

De onderzoekers van de gemeente Deventer werken volgens de regels van de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. U mag ons altijd aan deze regels houden.

Deelname

Iedereen vanaf 16 jaar en woonachtig in Deventer, mag zich inschrijven voor het Deventer Digipanel. Dit kan via www.deventer.nl/digipanel. Als u toestemt om mee te doen aan het panel, slaan wij uw persoonlijk profiel op. Het persoonlijk profiel bestaat uit de gegevens die u (respondent) bij inschrijving heeft doorgegeven. Het is van belang dat u bij aanmelding zelf de vragenlijst invult. De resultaten gebruiken de onderzoekers om groepen te vergelijken, bijvoorbeeld verschillende wijken.

Uw gegevens

Als u lid wordt van het Deventer Digipanel, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Contactinformatie, in de vorm van uw e-mailadres, gebruiken de onderzoekers voor het toezenden van uitnodigingen voor de enquêtes en het terugkoppelen van de resultaten. De andere persoonlijke gegevens gebruiken de onderzoekers voor 3 doeleinden:

  1. Aan de hand van uw postcode controleren wij of u in de gemeente Deventer woont.
  2. Met de gegevens bepalen we in hoeverre het panel een goede afspiegeling is van de bevolking in Deventer. Met de gegevens splitsen we onderzoeksresultaten uit naar kenmerken van de bevolking (leeftijd, huishoudenssamenstelling, onderwijsniveau of gebied). De onderzoeksresultaten zijn nooit tot individuele personen te herleiden. Er worden alleen uitspraken gedaan over groepen bewoners, bijvoorbeeld jongeren/ouderen of personen die in een bepaald gebied wonen.
  3. We gebruiken de gegevens om vragenlijsten naar de juiste doelgroepen te sturen. Bijvoorbeeld wanneer er onderzoek wordt gedaan naar huishoudens met kinderen of onder mensen in bepaalde wijken.
  4. Als u een Persoonlijk Inlogpagina aanmaakt voor het Digipanel, kunt u zien welke gegevens bij ons bekend zijn en kunt u uw gegevens beheren. De gegevens die u opslaat op de Persoonlijke Inlogpagina, gebruiken wij alleen voor onderzoeken van het Deventer Digipanel.

Beveiliging

Met technische beveiligingsmaatregelen zorgt Gemeente Deventer dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor de medewerkers, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken. Het Deventer Digipanel wordt beheerd door Kennis & Verkenning. Hierin werkt de gemeente samen met Parantion. We maken gebruik van hun software en onderzoeksmodule Easion Survey.

Uitschrijven

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. U kunt zich uitschrijven via uw Persoonlijke Inlog Pagina. Ook kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar digipanel@deventer.nl. Vermeld hierbij het e-mailadres waarmee u bekend bent bij het panel. U kunt ook reageren op een e-mail met uitnodiging en op die manier een verzoek tot uitschrijving doen. Bij uitschrijving worden uw antwoorden geanonimiseerd opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, net als elke kopie daarvan. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens op een later moment op te vragen.

Algemene privacyverklaring

Gemeente Deventer heeft ook een algemene privacyverklaring vastgesteld. Hierin kunt u terug vinden hoe gemeente Deventer met uw gegevens omgaat en welke rechten u heeft. U vindt deze privacyverklaring op www.deventer.nl/privacyverklaring.