Privacyverklaring Digipanel

Het vertrouwen van panelleden in het Deventer Digipanel is erg belangrijk. Wij leggen u daarom uit hoe wij omgaan met vertrouwelijke- of privacygevoelige data. De onderzoekers van de gemeente Deventer werken volgens de regels van de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. U mag ons te allen tijde aan deze regels houden.

Deelname

Iedereen vanaf 16 jaar en woonachtig in Deventer, mag zich inschrijven voor het Deventer Digipanel. Dit kan via www.deventer.nl/digipanel. Als u toestemt om mee te doen aan het panel, slaan wij uw persoonlijk profiel op. Het persoonlijk profiel bestaat uit de gegevens die u (respondent) bij inschrijving heeft doorgegeven. Het is van belang dat u bij aanmelding zelf de vragenlijst invult. De resultaten gebruiken de onderzoekers om groepen te vergelijken, bijvoorbeeld verschillende wijken.

Uw gegevens

Als u lid wordt van het Deventer Digipanel, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Contactinformatie, in de vorm van uw e-mailadres, gebruiken de onderzoekers voor het toezenden van uitnodigingen voor de enquĂȘtes en het terugkoppelen van de resultaten. De andere persoonlijke gegevens gebruiken de onderzoekers voor 3 doeleinden:

  1. We stellen vast of u woonachtig bent in de gemeente Deventer. Dit controleren we met behulp van de basisregistratie personen (BRP). Als u genoemd wordt in de BRP, bevestigen wij uw deelname aan het Deventer Digipanel. Uw gegevens in de BRP worden verder op geen enkele manier gekoppeld aan uw deelname aan het Digipanel.
  2. Met de gegevens bepalen we in hoeverre het panel een goede afspiegeling is van de bevolking in Deventer. Met de gegevens splitsen we onderzoeksresultaten uit naar kenmerken van de bevolking (leeftijd, huishoudenssamenstelling, onderwijsniveau of gebied). De onderzoeksresultaten zijn nooit tot individuele personen te herleiden. Er worden alleen uitspraken gedaan over groepen bewoners, bijvoorbeeld jongeren/ouderen of personen die in een bepaald gebied wonen.
  3. We gebruiken de gegevens om vragenlijsten naar de juiste doelgroepen te sturen. Bijvoorbeeld wanneer er onderzoek wordt gedaan naar huishoudens met kinderen of onder mensen in bepaalde wijken.

Beveiliging

Met technische beveiligingsmaatregelen zorgt Gemeente Deventer dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor de medewerkers, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.

Uitschrijven

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. U kunt zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar digipanel@deventer.nl. Vermeld hierbij het e-mailadres waarmee u bekend bent bij het panel. U kunt ook reageren op een e-mail met uitnodiging en op die manier een verzoek tot uitschrijving doen.