Sentimentenmonitor

Sentimentenmonitor “Sentimenten zijn zowel actueel als sluimerend”

Bureau Beke heeft in opdracht van Gemeente Deventer onderzocht of er onderhuidse spanningen zijn binnen de Deventer gemeenschap die kunnen leiden tot conflicten. Het onderzoeksrapport laat zien dat die spanningen er wel zijn, maar dat de Deventer gemeenschap het als geheel goed doet. Er zijn geen sentimenten die direct om actie vragen.

Opvallend is dat het onderzoek laat zien dat sentimenten zowel actueel als sluimerend kunnen zijn en dat deze sentimenten zich op verschillende manieren kunnen manifesteren. Een aantal sentimenten en tendensen die die naar voren kwam via de sentimentenmonitor:

  • Een actueel sentiment dat een groot deel van de respondenten benoemt, betreft de interne verhoudingen binnen de Turkse gemeenschap. Het Turkse referendum vond plaats rond de onderzoeksperiode.
  • Een sluimerend sentiment in de Deventer gemeenschap is die tussen personen met en personen zonder een migratieachtergrond.
  • Er is sprake van een grote verscheidenheid aan sociaal-maatschappelijke tendensen. In Deventer is sprake van een aantal kwetsbare wijken met een opeenhoping van psychosociale problematiek onder een deel van de inwoners. Aansluiting met de maatschappij in het al-gemeen (participatie, betrokkenheid) en de overheid in het bijzonder (zoals de ge-meente) ontbreekt in deze wijken voor een deel.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het voorkomen en tegengaan van lokale spanningen is een van de speerpunten in het Veiligheidsbeleid. De gemeente Deventer is de eerste gemeente in Nederland die een dergelijk diepgaand onderzoek heeft laten doen.

Digipanel, professionals en belangenverenigingen

In maart 2017 is het Digipanel benaderd om deel te nemen aan een onderzoek van Bureau Beke naar sentimenten in de Deventer samenleving. Er hebben 775 panelleden gereageerd, dat is de helft van het panel. Voor het onderzoek zijn ook 67 professionals uit de zorg en onderwijs en belangenverenigingen geïnterviewd.

Lees de resultaten in de Sentimentenmonitor (pdf, 1,2 MB)

 

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Sentimentenmonitor 2017 1.192,0 KB