Vuurwerkvrije zones

Digipanel “Meerderheid is voor vuurwerkvrije zones, maar niet in eigen wijk”

Uit de in februari afgenomen enquête onder het Digipanel blijkt dat een meerderheid van 71% van de panelleden voor vuurwerkvrije zones is rond bepaalde locaties. Denk hierbij aan een dierenasiel of zorglocatie, maar niet in de eigen wijk. Van de benaderde instellingen ziet alleen de Ulebelt graag een vuurwerkvrije zone rondom de kinderboerderij. Een 3e van de respondenten is voor een algeheel vuurwerkverbod in Deventer. Op een vraag over de organisatie van een centrale vuurwerkshow wordt positief gereageerd. Hoewel er onder de leden van het Digipanel meer voorstanders dan tegenstanders zijn, is het effect op de hoeveelheid particulier vuurwerk dat wordt afgestoken beperkt.

Wat gebeurt er met de resultaten?

  • Om politie en Team Toezicht en handhaving de mogelijkheid te geven op het handhaven in de vuurwerkvrije zone, gaat de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen.
  • De gemeente gaat geen centrale vuurwerkshow organiseren. Deventer heeft geen traditie met ernstige overlast tijdens de jaarwisseling. Bij een vuurwerkshow met veel publiek zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

Digipanel en instellingen

In februari 2017 hebben 889 leden van het Deventer Digipanel deelgenomen aan een enquête over vuurwerkvrije zones in Deventer. Dit is 57% van alle panelleden. Voor het onderzoek is ook aan 15 instellingen (zorg- en verpleeginstellingen, ziekenhuis, kinderboerderij) gevraagd of zij en hun bewoners behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone rond hun locatie. Er hebben 7 instellingen gereageerd.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Resultaten peiling vuurwerkvrije zones 342,6 KB