Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Deventer monitors

Woningmarktinformatie Deventer

Informatie over de woningmarkt in Deventer. Denk aan de actuele woningvoorraad, woningbouwplannen en verhuisbewegingen.

Lees meer

Monitor Sociaal Domein

Met de Monitor Sociaal Domein volgt u trends in het sociaal domein.

Lees meer

Deventer Energiemonitor

We werken aan de energietransitie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. U volgt de voortgang via de Deventer Energiemonitor.

Lees meer

Sportmonitor Deventer

In het voorjaar van 2022 is aan inwoners van Deventer gevraagd hoe zij sporten en bewegen. Bekijk de resultaten in de Sportmonitor 2022.

Lees meer

Jeugd in Beeld

Geeft inzicht in het gebruik en bereik van de verschillende jeugdvoorzieningen en hoe het met onze jeugd gaat. Bekijk het rapport Jeugd in Beeld 2022.

Lees meer

Sentimentenmonitor

Geeft inzicht in mogelijke sentimenten en tegenstellingen tussen verschillende groepen mensen in de Deventer samenleving. Bekijk de Sentimentenmonitor 2022.

Lees meer

Dashboard leeftijdsopbouw Deventer per wijk en buurt

Leeftijdsopbouw per wijk en buurt in Deventer op 1 januari 2023. Bekijk het dashboard.

Lees meer