Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Wie zijn wij?

Vakgroep Kennis en Verkenning bestaat uit onderzoekers, statistisch medewerkers en een informatiespecialist vakliteratuur. Kennis en Verkenning voert onderzoeken uit voor de gemeente Deventer, buurtgemeenten en maatschappelijke organisaties uit de stad en uit de regio. De onderzoeken variëren van quickscans tot omvangrijke monitors en bestrijken alle gemeentelijke beleidsterreinen. Ook verzorgen wij medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken.

Wij stellen statistische overzichten samen en beheren informatiesystemen en databestanden. Daarvoor maken wij gebruik van gemeentelijke basisregistraties en andere bronnen als CBS Statline en Waarstaatjegemeente.nl.

Verder helpen wij onze collega’s en opdrachtgevers met het formuleren van haalbare doelstellingen met realistische indicatoren. Ook bieden wij de helpende hand bij het gebruik en het interpreteren van open data.

Voor het verzamelen van onze gegevens maken we gebruik van telefonische, schriftelijke en digitale peilingen of wordt ons eigen Deventer Digipanel ingezet. Ook hebben wij ervaring met het inzetten van focusgroepen.

Lees meer over onze producten op Kennisportaal Deventer.

Contact

vakgroep Kennis & Verkenning
e-mail: kenv@deventer.nl
tel. 14 0570