Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Binnenstadsmonitor 2010-2011

Inleiding

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. Sinds 2008 besteedt deze monitor niet alleen aandacht aan de detailhandel in de binnenstad, maar aan alle  aspecten die de binnenstad haar typische uitstraling bezorgen.

Beschrijving

Alle verschillende aanwezige elementen maken de Deventer binnenstad tot wat zij is. Vanuit die brede optiek is het dan ook gewenst om inzichtelijk te maken hoe de binnenstad ervoor staat. Met de laatste editie van de Binnenstadsmonitor maken we daartoe wederom de balans op. Zodoende komen aandachtspunten naar voren waar de binnenstad zich op kan verbeteren.

De Binnenstadsmonitor gaat in op de volgende onderwerpen:

 • De binnenstad als woongebied;
 • De economische structuur;
 • Detailhandel ;
 • Uit in de Deventer binnenstad;
 • Overige voorzieningen;
 • Veiligheid.

De monitor is een coproductie van MKB Deventer en de gemeente Deventer, met medewerking van de Vereniging Commercieel Onroerend goed Deventer binnenstad (VCOD), Stichting Deventer Binnenstadsmanagement en Koninklijke Horeca afdeling Deventer en omstreken.

Conclusies

 • Het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen blijft groeien: van 993 in 2008 naar 1.036 vestigingen in 2010. Met name de sectoren bouwnijverheid, horeca, advisering en onderzoek, en gezondheidszorg en cultuur laten een toename van het aantal vestigingen zien. De groot- en detailhandel, financiĆ«le instellingen en overige dienstverlening laten echter een afname zien.
 • De werkgelegenheid is in 2010, na een daling in 2008-2009, weer toegenomen.
 • Het aantal detailhandelsvestigingen neemt de laatste drie jaar af: van 341 vestigingen in 2008, naar 332 vestigingen in 2009 om in 2010 verder af te nemen naar 321 vestigingen.
 • Slechte weersomstandigheden hebben ertoe geleid dat in 2009 de bezoekersaantallen van de Boekenmarkt en het Dickensfestijn sterk lager waren dan voorgaande jaren (-40%). Deventer op Stelten trok daarentegen 10.000 meer bezoekers dan een jaar eerder.
 • Funshoppen is de meeste genoemde belangrijkste reden om een bezoek aan Deventer tebrengen (40%), gevolgd door een bezoek voor een lunch of diner (10%) of een stadswandeling (10%).
 • Twintig procent van de ondernemers heeft zich in het afgelopen jaar wel eens onveilig gevoeld in het bedrijf.

Datum uitgave

28/10/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage