Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Actualisatie Trendrapport Deventer 2018

Inleiding

De actualisatie is het vervolg op het Trendrapport Deventer dat in maart 2018 is verschenen. Hierin staan maatschappelijke trends beschreven die de komende tijd belangrijk zijn voor Deventer. De trends zijn opgedeeld in acht thema’s: Demografie, Duurzaamheid, Technologie, Leefomgeving, Veiligheid, Economie, Sociaal Domein en Bestuur & Organisatie. In de actualisatie hebben we onderzocht of de maatschappelijke trends in Deventer nog steeds actueel zijn. Dit hebben we vastgesteld op basis van de nieuwste cijfers die vanaf maart 2018 beschikbaar zijn gesteld.

Conclusies

Demografie: Bevolkingsgroei op langere termijn nog steeds onzeker en blijvende toename van aantal huishoudens;

Duurzaamheid: Versnelling van transitie blijft nodig;

Leefomgeving: Woningmarkt weer krapper geworden;

Veiligheid: Daling van het aantal geregistreerde ‘high impact’ misdrijven zet door;

Economie: Economische groei vlakt af;

Sociaal Domein: Het aantal Wmo voorzieningen/maatwerkarrangementen en jeugdhulptrajecten in Deventer blijft iets hoger dan (of ligt gelijk aan) het Nederlandse gemiddelde;

Bestuur en Organisatie: Aantal vrijwilligers en mensen die eenzaamheid en gezondheidsbelemmeringen ervaren is gelijk gebleven.

Datum uitgave

14/03/2019

Documenttype

Onderzoek

Bijlage