Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bekendheid gemeentelijke politiek

Inleiding

Op verzoek van de griffie van de gemeente Deventer heeft team Kennis en Verkenning in maart 2011 voor de vijfde keer een peiling onder de Deventer bevolking gehouden naar de bekendheid van de gemeentelijke politiek (gemeenteraad en politieke markt). Er zijn aan 270 bewoners vragen over dit onderwerp gesteld, voorafgegaan door vragen over de betrokkenheid van Deventenaren bij de gemeente Deventer als woonplaats, de interesse in zaken die zich in de eigen buurt afspelen en de interesse in landelijke en lokale politiek. Deze peiling is uitgevoerd in de vorm van een telefonische enquête onder een willekeurige selectie van bewoners van 18 jaar en ouder.

Beschrijving

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

- Betrokkenheid en interesse

- Bekendheid Raad

- Bekendheid gemeentelijke politiek

- Bekendheid politieke markt

- Gemeenteraad en DTV

- Gemeenteraad en internet

- Gemeenteraad en sociale media

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De betrokkenheid van inwoners bij de gemeente Deventer als woonplaats is gedaald van 62% in 2006 naar 57% in 2011 (50% bij de tussenmeting in 2009).
  • De interesse van de Deventaren naar de landelijke politiek is gestegen van 52% naar 60%.

    De belangstelling voor de lokale politiek laat in alle drie de peilingen eenzelfde beeld zien: de helft van de bewoners is hierin (zeer) geïnteresseerd, ongeveer dertig procent (helemaal) niet.

  • De Stentor is nog steeds de belangrijkste nieuwsbron voor onderwerpen uit de lokale politiek, op ruime afstand gevold door Deventer NU.

  • Wist in 2006 nog 83% van de ondervraagden geen enkel raadslid bij naam te noemen, in 2011 is dit gedaald naar 62%.
  • Zeventien procent van de respondenten denkt dat het moeilijk tot zeer moeilijk contact maken is met een gemeenteraadslid, volgens 38% is dit makkelijk tot zeer makkelijk, een verbetering in vergelijking met 2006 en 2009.

Datum uitgave

29/05/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage