Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Analyse Rijksbegroting 2013

Inleiding

De Miljoenennota 2013 stelt zware jaren in het vooruitzicht. De combinatie van lastenverzwaringen, teruglopende consumptieve bestedingen en voorgestelde bezuinigingen zet investeringen van alle partijen in stedelijke en regionale ontwikkeling onder druk. Platform31 zet in de ‘Analyse Rijksbegroting 2013, gevolgen voor stad en regio’ de belangrijkste maatregelen thematisch op een rij en schetst de gevolgen voor burgers, ondernemers, gemeenten en het maatschappelijk middenveld.

Beschrijving

Gemeenten krijgen te maken met bezuiniging van 4 procent

Vanaf 2012 geldt dat het gemeentefonds evenveel groeit of krimpt als de netto rijksuitgaven. Omdat het Rijk bezuinigt, daalt de omvang van het gemeentefonds. Het budget van gemeenten neemt in 2013 met 750 miljoen euro af, blijkt uit de Miljoenennota. Daarnaast zijn gemeenten vanaf 2013 verplicht te schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit betekent dat gemeenten hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist.

Analyse Miljoenennota 2013 behandelt 10 thema’s

De analyse behandelt de thema’s Zorg, Governance, Woningmarkt, Wijkaanpak, Krimp & economisch denken, Milieu, Arbeid & Sociale Zekerheid, Onderwijs, Economie, en Veiligheid. Per thema komen de belangrijkste (voorgenomen) beleidswijzigingen, maatregelen, programma’s en hun gevolgen voor burgers, ondernemers, gemeenten en het maatschappelijk middenveld aan bod.

Conclusies

Miljoenennota 2013 is omgeven door onzekerheid

De Miljoenennota 2013 is vooral een uitwerking van het Lenteakkoord (VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU). De uitvoering hiervan is door de verwachte deelname van de PvdA aan een nieuw kabinet onzekerder geworden. Een aantal maatregelen uit het Lenteakkoord is al wel akkoord bevonden door de Eerste en Tweede Kamer, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en verhoging van het eigen risico in de ziektekostenverzekering.

Datum uitgave

26/09/2012

Publicatiegegevens

Bron: Platform31, Analyse Rijksbegroting 2013

Documenttype

Onderzoek

Bijlage