Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009

Inleiding

Eind 2009 is voor het vierde opeenvolgende jaar een peiling onder de Deventer bevolking gehouden naar de bekendheid van de gemeentelijke politiek (gemeenteraad en politieke markt).

Beschrijving

Aan een willekeurige selectie van bewoners van 18 jaar en ouder zijn vragen over dit onderwerp gesteld, voorafgegaan door vragen over de betrokkenheid van Deventenaren bij de gemeente Deventer als woonplaats, de interesse in zaken die zich in eigen buurt afspelen en de interesse in landelijke en lokale politiek. Deze peiling is uitgevoerd in de vorm van een telefonische enquĂȘte.

Conclusies

  • De bekendheid van de raad van de gemeente Deventer kun je meten door de bewoners te vragen welke fracties ze bij naam kunnen noemen. Zowel in 2006 als in 2009 kon een goede dertig procent van de respondenten geen enkele partij noemen.
  • De bekendheid van de gemeenteraad kan ook worden afgemeten aan het kunnen noemen van recente raadsbesluiten. In 2006 kon 76% geen enkel raadsbesluit noemen, in 2009 is dit gedaald naar 62%.
  • Vindt de Deventer burger het nodig om een gemeenteraadslid te kunnen bereiken, aan te kunnen spreken? Door de inwoners van de gemeente werd hier eind 2009 meer gewicht toegekend dan een paar jaar geleden. Vond in 2006 nog 56% dit nodig, in 2009 is dit gestegen naar 66%.
  • De naamsbekendheid van de politieke markt is toegenomen. Telde de peiling in 2006 21% respondenten wie de naam politieke markt iets zei, afgelopen december was dit 34%.

Datum uitgave

01/01/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage