Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

E-alert Rijksbegroting 2012

Inleiding

Nog voor het uitspreken van de Troonrede door Koningin Beatrix geven de Miljoenennota 2012 en de begrotingen per departement geen rooskleurig beeld voor de steden. Steden en gemeenten worden geconfronteerd met grote bezuinigingen, terwijl zij tegelijkertijd voor aanzienlijke maatschappelijke uitgaven staan. Nu het Rijk het accent legt op bezuinigingen en op onderdelen wezenlijke hervormingen naar achteren schuift, zullen de steden moeten laten zien dat het wel degelijk mogelijk is te vernieuwen. Dit vraagt om meer speelruimte voor de steden zodat zij hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen, budgetten herzien en de decentralisatie van taken kunnen doorvoeren.

Beschrijving

Met de voorgestelde bezuinigingen wordt het begrotingstekort volgens het Kabinet teruggebracht van 5,1% van het bruto binnenlands product (BBP) in 2010 tot 2,9% in 2012. Hiermee blijft het tekort net onder de 3% die in Europees verband is afgesproken. Het macro-perspectief lijkt op papier dus niet al te negatief, op lokaal niveau zal er echter veel moeten gebeuren.

Zo zullen de deelgemeenten en stadsdelen worden afgeschaft. Met corporaties moeten afspraken worden gemaakt om meer woningen beschikbaar te stellen door verkoop aan huurders of verhuur zonder staatssteun. IPO, VNG en het Rijk maken gezamenlijk een visie op stedelijke vernieuwing. De programmering van de verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en gemeenten. En de burger? Die gaat meer betalen, bijvoorbeeld bij het niet nakomen van een afspraak in het ziekenhuis. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt beperkt en per 1 januari 2014 verankerd.

Conclusies

Nicis Institute analyseerde de Rijksbegroting 2012 en de departementale begrotingen en selecteerde daaruit voor u de belangrijkste stedelijke highlights. Klik hier voor het document “Rijksbegroting 2012: belangrijkste punten voor de steden”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave van Ooijen, hoofd Kenniscentrum van Nicis Institute (t: 070 339 43 83 | e: dave.van.ooijen@nicis.nl)

Datum uitgave

20/09/2011

Publicatiegegevens

Bron: Nicis Institute

Documenttype

Onderzoek

Bijlage