Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gemeenten moeten vanaf 2013 hun tegoeden bij het Rijk onderbrengen

Inleiding

Gemeenten moeten uiterlijk eind 2013 de tegoeden waarover zij beschikken onderbrengen bij het Rijk. Dit zogenaamde ‘schatkistbankieren’ is vastgelegd in het Begrotingsakkoord 2013. Voornaamste reden voor dit besluit is dat door schatkistbankieren de staatsschuld daalt, omdat tegoeden van de lagere overheden van Europa van de staatsschuld mogen worden afgetrokken. Dat valt te lezen in de Staatscourant van 4 juni 2012. Een andere reden is dat risico’s van verkeerde beleggingen door gemeenten worden beperkt.

Beschrijving

Gemeenten: schatkistbankieren tast autonomie aan

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen het verplicht onderbrengen van tegoeden bij het Rijk. Gemeenten moeten in principe zelf kunnen bepalen waar zij hun geld stallen, aldus de VNG. Bovendien hebben gemeenten minder financiële speelruimte wanneer hun tegoeden beheerd worden door het ministerie van Financiën. Verder wordt gevreesd dat verplicht schatkistbankieren gemeenten geld gaat kosten, omdat de rente die het Rijk geeft lager zal zijn dan op de vrije markt.

Conclusies

Schatkistbankieren vanaf eind 2013 verplicht

Tegoeden die vanaf 4 juni 18:00 uur beschikbaar zijn moeten uiterlijk eind 2013 bij het ministerie van Financiën ondergebracht zijn. Dit geldt ook voor contracten en beleggingen waarvan de looptijd is verstreken. Gemeenten kunnen hun tegoeden ook eerder in de schatkist onderbrengen.
Decentrale overheden krijgen over de deposito’s een rente die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.

Bron: Binnenlands Bestuur, VNG, Staatscourant

Datum uitgave

27/06/2012

Documenttype

Onderzoek