Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gemeenten scoren slecht op subsidiebeleid

Inleiding

De doelen van gemeentelijk subsidiebeleid zijn veelal onduidelijk. Beleid wordt niet of nauwelijks gekoppeld aan de vaak vage subsidieafspraken met ontvangende instellingen. Daarnaast wordt door ontvangers van subsidie maar zeer beperkt verantwoording afgelegd over gerealiseerde doelen, en wordt deze verantwoording door gemeenten niet gebruikt om beleid aan te scherpen. Dat zijn de voornaamste conclusies van een vergelijkende analyse van gemeentelijk subsidiebeleid door Bureau Necker van Naem.

Beschrijving

Vijf knelpunten van gemeentelijk subsidiebeleid

Aan de hand van 5 knelpunten beoordeelde het onderzoeks- en adviesbureau het subsidiebeleid van 30 Nederlandse gemeenten tussen 2007 en 2011. Het bureau kwam tot de volgende scores:

1. de doelen van het gemeentelijke beleid zijn niet expliciet, specifiek en meetbaar – 63 procent
2. er is geen koppeling tussen gemeentelijk beleid en subsidieafspraken – 63 procent
3. de afspraken met gesubsidieerde instellingen zijn niet specifiek en meetbaar – 67 procent
4. gesubsidieerde instellingen verantwoorden zich niet over de realisatie van de doelen – 47 procent
5. de gemeente gebruikt de verantwoording van de instellingen niet om bij te sturen – 87 procent

Verbetering en lichtpuntjes

Ondanks de slechte beoordeling neemt het bureau ook enkele verbeteringen waar, zij het in beperkte mate. Gemeenten worden explicieter bij het opstellen van doelen waaraan subsidies moeten bijdragen. In 2011 was in 63% van de gevallen het doel van gemeentelijk subsidiebeleid onduidelijk, tegenover 77% in 2010. “Een lichtpuntje” volgens Necker van Naem. Een ander lichtpuntje dat genoemd wordt zijn de prestatie- en uitvoeringsafspraken die gemeenten in voorzichtig toenemende mate met subsidieontvangers maken.

Conclusies

Positieve trend?

Hoewel de cijfers weinig aanmoedigend lijken, noemt Necker van Naem een voorzichtige positieve trend. Als het stellen van doelen en het maken van afspraken zich doorzet, is een volgende stap voor gemeenten zich te richten op het evalueren en het bijsturen van beleid.

Datum uitgave

02/09/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage