Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur gepresenteerd

Inleiding

Om de legitimiteit van het openbaar bestuur goed te kunnen volgen is gestart met de Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur (LmDB). De monitor is ontwikkeld door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSBP), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het rapport ‘Naar een metamonitor van de legitimiteit van het democratisch bestuur in Nederland’ beschrijft de overwegingen en knelpunten bij het opstarten van de monitor en geeft aanbevelingen voor een vervolg. Het ministerie van BZK beslist op korte termijn of de monitor meer structureel bijgehouden zal worden.

Beschrijving

Ontwikkelingen bijhouden en in breder kader plaatsen

De legitimiteit van het openbaar bestuur in Nederland is een terugkerend onderwerp van maatschappelijk debat en wetenschappelijk onderzoek. De daarbij gebruikte bronnen en data worden echter nogal eens willekeurig gekozen, waarbij steeds het laatste nieuws domineert. Daarom ontstond de vraag naar de ontwikkeling van een ‘legitimiteitsmonitor’ waarmee relevante ontwikkelingen op een goede manier bijgehouden kunnen worden én in een breder kader kunnen worden geplaatst. De LmDB zal het debat over de legitimiteit van het democratisch bestuur niet ultiem kunnen beslissen, maar zal wel inzichten en overzichten bijeen kunnen brengen waarmee het debat beter kan worden gevoerd.

Conclusies

Empirische ‘bijvangst’

Het onderzoek van de TSBP was primair ontwerpgericht, opgezet om een prototype van een legitimiteitsmonitor op te bouwen. Toch is er een aanzienlijke empirische ‘bijvangst’ van het ontwerpen en beproeven van de Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur. Enkele opvallende conclusies:

  • Nederlandse burgers zijn tevreden over het huidige democratische systeem, maar willen minder gepolder (consensusdemocratie) en meer rechtstreekse invloed. Forse meerderheden van de bevolking willen meer inspraak, meer referenda en meer gekozen bestuurders, onder wie de gekozen burgemeester. Alleen de aanhang voor een gekozen premier blijft onder de 50 procent steken.
  • Het vertrouwen in de ambtelijke dienst is internationaal vergeleken relatief hoog. De relatief hoge waarderingscijfers voor de plaatselijke overheden, veelal de meest zichtbare ‘eerstelijns-overheden’, vertonen een rustig en stabiel beeld. Belastingdienst, leger, politie, justitie en rechterlijke macht  lijken te kunnen bogen op een substantiële en stabiele mate van vertrouwen.
  • Over de Tweede Kamer en het politieke systeem is men negatiever. Een substantieel deel van de bevolking meent dat Kamerleden niet geïnteresseerd zijn in de mening van de burger en een steeds groter deel van de bevolking meent dat Kamerleden niet meer geïnteresseerd zijn in het algemeen belang.

 

Datum uitgave

02/09/2011

Publicatiegegevens


Bron: Rijksoverheid.nl, Binnenlands Bestuur

Documenttype

Onderzoek

Bijlage