Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Sentimentenmonitor Deventer 2022

Inleiding

In opdracht van gemeente Deventer is in 2021 voor de tweede keer een sentimentenmonitor uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar mogelijke sentimenten en tegenstellingen tussen verschillende groepen mensen in de Deventer samenleving. Aan de hand van gesprekken met professionals en de input van het Deventer Digipanel is geprobeerd om een beeld van deze verhoudingen te schetsen. De resultaten worden vergeleken met de sentimentenmonitor uit 2017. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt of en hoe de sentimenten en tegenstellingen zich in Deventer hebben ontwikkeld.

Beschrijving

De sentimentenmonitor geeft zicht op sentimenten en tegenstellingen die zich tussen verschillende groepen mensen in de Deventer samenleving kunnen manifesteren. Een greep uit de conclusies:

  • Volgens de professionals is het in 2017 sterke sentiment tussen verschillende groepen binnen de Turkse gemeenschap in veel mindere mate aanwezig. Ook is de spanning tussen groepen asielzoekers onderling veel minder aanwezig. De Digipanel respondenten geven daarentegen juist aan dat alle vormen van spanning zijn toegenomen.
  • De spanningen tussen Nederlanders en mensen met een andere etnische achtergrond blijken nog wel sterk aanwezig te zijn. Door de respondenten van het Digipanel worden deze spanningen meer ervaren dan door professionals.
  • De woningcrisis is van grote invloed op spanningen in de Deventer samenleving. Er is een woningtekort en vanwege de manier van toewijzen concentreren kwetsbare mensen zich bij elkaar in de wijken, met alle gevolgen van dien.
  • Covid-19 heeft volgens de professionals gezorgd voor het vergoten van de al bestaande tegenstellingen en heeft daarnaast ook gezorgd voor nieuwe spanningen tussen groepen die voor- of tegenstander zijn van het coronabeleid. Ook uit het Digipanel komt naar voren dat corona impact heeft; een op de vijf respondenten geeft aan dat ze recht tegenover een andere groep hebben gestaan vanwege hun standpunten over dit onderwerp.

 

Datum uitgave

16/01/2023

Documenttype

Onderzoek

Bijlage