Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Trendrapport 2015

Inleiding

Wij zijn verheugd u ook dit jaar weer een trendrapport aan te bieden. In dit trendrapport voor het jaar 2015 worden landelijke trends die wij van belang achten voor de gemeente Deventer samengebracht met lokale ontwikkelingen. Bij de indeling van deze rapportage is aangesloten bij de vijf domeinen van de strategische beleidsagenda van de gemeente. 

 

Met dit trendrapport willen we college, gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en burgers, bedrijven en partners in de stad van informatie voorzien over de huidige trends die van belang zijn voor de lokale overheid. Doel is hen te ondersteunen bij het maken van beleidsmatige keuzes.

Beschrijving

Dit jaar hebben we de landelijke trends samengesteld op basis van verschillende trendstudies en onderzoeksrapporten. De voornaamste bronnen vormen ‘Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst’ van Gemeenten van de Toekomst (2014) en ‘De top 10 aan trends’ van Trendbureau Overijssel (2014). De gesignaleerde landelijke trends hebben we nader geduid. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van de nieuwsberichten uit de ‘signaleringen’ die we wekelijks delen met de organisatie in de digitale nieuwsbrief. Waar mogelijk hebben we nuanceringen bij de trends aangegeven. Aansluitend hebben we de verbinding gelegd met Deventer. Op basis van beschikbare lokale gegevens en nieuwsberichten uit het afgelopen jaar wordt de Deventer situatie gespiegeld aan de landelijke. Het is echter niet mogelijk gebleken om overal de Deventer situatie te duiden vanwege het ontbreken van deze lokale gegevens.

 

Bij de analyse van trends en ontwikkelingen en de nadere duiding is geput uit een groot aanbod van informatie. Wij vermelden daarbij de bronnen en leggen de nadruk op feiten en onderzoeksresultaten. Maar uiteindelijk is een trendrapport nooit volledig en nooit geheel waardevrij. Om elk misverstand hierover weg te nemen melden we tot slot van deze inleiding dat het trendrapport niet de mening weergeeft van het gemeentebestuur.

Datum uitgave

18/06/2015

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage