Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2020

Inleiding

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van Deventer er in de komende jaren uit? Ook zijn er weer bevolkingsprognoses per wijk opgesteld waarbij de recente woningbouwplannen op wijkniveau zijn meegenomen. Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten over omvang en samenstelling van de huishoudens? De bevolkingsprognoses geeft antwoord op deze vragen.Ook zijn er weer bevolkingsprognoses per wijk opgesteld waarbij de recente woningbouwplannen op wijkniveau zijn meegenomen.

 

 

Datum uitgave

13/05/2020

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage