Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bewonersonderzoek Oranjekwartier

Inleiding

Begin 2019 is een ambitiedocument voor het Oranjekwartier vastgesteld. Er zijn destijds drie doelen en vijf ambities vastgesteld (Ontwikkelperspectief Oranjekwartier). De drie doelen zijn:

  • Een verbeterde ruimtelijke- en sociale structuur, open en veilige leefomgeving om je “thuis te voelen”.
  • Woningen en de openbare ruimte kwalitatief op peil houden en te verduurzamen.
  • Bewoners weer trots op “hun” wijk laten zijn, zich veilig én verbonden voelen met de wijk.

In oktober 2020 gaf de gemeenteraad opdracht om gedurende de projectperiode de effectiviteit van de genomen maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid in het Oranjekwartier te meten. Dit heeft in 2021 een nulmeting opgeleverd. Nu, twee jaar later, is de eerste vervolgmeting uitgevoerd. Over drie jaar (vijf jaar na de nulmeting) wordt het onderzoek nog eens uitgevoerd om te kunnen vaststellen of de ambities zijn bereikt.

Datum uitgave

12/09/2023

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage