Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Onderzoek lokale en regionale media 2015

Inleiding

In dit onderzoek is de bekendheid en het bereik in kaart gebracht van omroepen in de gemeente Deventer. De onderzochte omroepen zijn Deventer Radio en Televisie (DRTV), Salland TV en RTV Oost.

Beschrijving

Via een aselecte steekproef zijn 385 inwoners van Deventer telefonisch geïnterviewd over deze omroepen.

 

De omroepen zijn verschillend van aard. DRTV en RTV Oost zijn publieke omroepen en Salland TV is een commerciële omroep. Daarnaast is DRTV lokaal georiënteerd, Salland TV regionaal en RTV Oost provinciaal. Salland TV heeft geen radiozender en de andere twee omroepen wel. Deze verschillen tussen de omroepen kunnen van invloed zijn op de bekendheid en het bereik. Wat deze invloed is, ligt buiten de scope van dit onderzoek. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het echter van belang om deze verschillen in het achterhoofd te houden.

Conclusies

  • Bekendheid omroepen: RTV Oost is het meest bekend, daarna volgt DRTV en ten slotte Salland TV
  • Bereik omroepen: RTV Oost grootste totale bereik, daarna DRTV en vervolgens Salland TV.
  • Televisie en radio dominant bij het bereik
  • Bereik van de televisieomroepen varieert van 8% tot 63%
  • Bereik van de radioomroepen varieert van 19% tot 34%

Datum uitgave

25/09/2015

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage