Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet Demografie 2017

Inleiding

Overzicht historische en toekomstige bevolkingsontwikkeling Deventer, vergrijzing en ontgroening.
Overzicht historische en toekomstige ontwikkeling huishoudens in Deventer, uitgesplitst naar type huishouden.

Datum uitgave

23/08/2017

Documenttype

Onderzoek

Bijlage