Factsheet Demografie 2017

Inleiding

Overzicht historische en toekomstige bevolkingsontwikkeling Deventer, vergrijzing en ontgroening.
Overzicht historische en toekomstige ontwikkeling huishoudens in Deventer, uitgesplitst naar type huishouden.

Datum uitgave

23/08/2017

Documenttype

Onderzoek

Bijlage