Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Feiten en cijfers 2020

Inleiding

Feiten en cijfers, we zijn er gek op! In deze Feiten en cijfers Deventer 2020, een uitgave van de gemeente Deventer, leest u interessante weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Wat is het aantal overlastmeldingen in Deventer?

Speciale corona editie
Ook Deventer ondervond dit jaar de gevolgen van het coronavirus. In deze editie brengen we daarom de cijfers en (mogelijke) gevolgen van het coronavirus in kaart. Voor alle onderwerpen worden de cijfers over 2020 zoveel mogelijk per maand gepresenteerd en indien mogelijk vergeleken met voorgaand jaar.

Conclusies

 

 

 

Datum uitgave

01/04/2021

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage