Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Feiten en cijfers Deventer 2017

Inleiding

Deventer nadert de 100.000 inwoners en het aantal winkels in de binnenstad is toegenomen in 2017. Dit zijn twee opvallende ontwikkelingen die te vinden zijn in Feiten en cijfers Deventer 2017. Een handig naslagwerk, naast de uitgebreide digitale informatie op de Staat van Deventer.

Beschrijving

Ook in deze editie staat hoe trends verlopen en wordt Deventer vergeleken met gemeenten van gelijke bevolkingsomvang. Nieuw in deze versie: parkeercapaciteit en parkeerdruk in de binnenstad, kenmerken statushouders en gebruik en kosten van gezondheidszorg.

Conclusies

  • Verdere toename aantal huishoudens
    Het aantal huishoudens is in 2016 met ruim 600 toegenomen tot ruim 43.300 op 1 januari 2017. Vooral het aantal kleinere huishoudens is sterk toegenomen. Het aantal huishoudens neemt met ongeveer tien procent toe tot 2035. Vooral de kleinere huishoudens, alleenstaanden en éénouder gezinnen zullen verder toenemen. Het aantal huishoudens met kinderen neemt verder af.
  • Minder misdrijven, meer incidenten met verwarde personen
    Het aantal misdrijven is sinds 2012 gedaald. Dat is gelijk aan het landelijk beeld. Ook het aantal diefstallen is, na een periode van  toename, sinds 2015 afgenomen. Opvallend is dat het aantal incidenten met verwarde/overspannen personen in 2016 is verdubbeld ten opzichte van 2012.
  • Winkelen voor plezier belangrijkste reden voor bezoek aan Deventer
    Uit het onderzoek Toeristisch bezoek aan steden 2016 blijkt dat winkelen voor plezier de belangrijkste reden is voor een bezoek aan Deventer. Daarbij zijn auto en trein verreweg de meest gebruikte vervoersmiddelen. De gemiddelde besteding per bezoek neemt iets af en meer dan de helft van alle bezoekers is 50 jaar of ouder.

Datum uitgave

19/12/2017

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage