Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Feiten en cijfers Deventer 2018

Inleiding

In deze nieuwe Feiten en cijfers Deventer 2018, een uitgave van de gemeente Deventer, kunt u zich weer tegoed doen aan een veelheid aan weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Hoeveel zorgarrangementen WMO zijn er in Deventer?

In dit boekje ziet u in één oogopslag wat de trends zijn. Niet alleen dit jaar, maar ook ten opzichte van voorgaande jaren. De Deventer wijken worden met elkaar vergeleken. Ook wordt de vergelijking gemaakt tussen Deventer en gemeenten met gelijke bevolkingsomvang of landelijke cijfers.

 

Conclusies

Nieuw in deze editie
Naast de informatie die de gemeente al jaren verzamelt, is dit jaar ook weer aandacht voor nieuwe onderwerpen. Nieuw in deze editie onder andere: de gemeentelijke begroting, de hoogst scorende partij per wijk bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen en de mening van bewoners over parkeren in hun wijk. Eveneens nieuw is een overzicht van de deelname aan kinderopvang in Deventer en een overzicht van de energie labels van woningen. Omdat steeds meer gegevens online worden aangeboden vindt u in dit boekje verwijzingen naar bronnen en websites van derden. Ook zij verzamelen interessante informatie over Deventer.

Vernieuwde website
Feiten en cijfers Deventer 2018 is te downloaden op de vernieuwde website www.staatvandeventer.nl. U klikt op deze website gemakkelijk door naar de achterliggende cijfers.

Datum uitgave

19/12/2018

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage