Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Benchmark burgerparticipatie

Inleiding

  • Hoe combineren we goed luisteren naar burgers met het beslechten van belangentegenstellingen en doorhakken van politieke knopen?
  • Hoe kunnen we bezuinigen en tegelijkertijd duurzame samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand brengen?
  • Hoe delen we verantwoordelijkheid voor veilige en leefbare wijken met bewoners?
  • Hoe stimuleer je eigen initiatief en zelforganisatie bij bewoners? Hoe faciliteren we dat vervolgens als gemeente?
  • Hoe houden we beleidsprocessen en grote projecten waar we burgers bij betrekken beheersbaar, in tijd en geld?

Beschrijving

Dergelijke vraagstukken zijn van toenemend belang voor gemeenten. Met steun van het Ministerie van BZK ontwikkelde een samenwerkingsverband van 3 bedrijven daarom een ‘Benchmark Burgerparticipatie’. Gemeenten worden zo in staat gesteld te leren van elkaars ervaringen, en daarmee bestuurskwaliteit te vergroten.

Conclusies

De benchmark is te vinden op http://www.benchmarkburgerparticipatie.nl/

 

Bron: Rijksoverheid / Benchmark Burgerparticipatie

Datum uitgave

05/07/2011

Documenttype

Onderzoek