Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk

Inleiding

Het succes van wijkvernieuwing blijkt soms af te hangen van individuen; best persons doen het vaak beter dan de gemeente. Dat is een van de conclusies uit het boek ‘Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk’ dat op 5 november 2012 verscheen. Het boek is het resultaat van het Nicis onderzoek ‘De beste krachten zoeken, vinden en … ook inzetten!’.

Beschrijving

Ingewikkelde problemen vragen om best persons

Juist in probleemwijken kunnen best persons het verschil maken. Door de ingewikkelde problematiek in achterstandswijken zijn er meerdere bestuurlijke en professionele systemen aan het werk. De verschillende instanties, regels en voorwaarden maken de situatie alleen maar nog ingewikkelder, voor de bewoners maar ook voor de professionals die met elkaar moeten samenwerken. In zo’n ingewikkelde situate zijn best persons nodig die de leefwereld van de bewoners en de systeemwereld van de instanties aan elkaar weten te verbinden.

Best persons in plaats van best practices

Het best persons-onderzoek probeert te herleiden wat de eigenschappen zijn van deze mensen die een grote bijdrage leveren in probleemwijken. In de aanpak van probleemwijken wordt steeds gekeken naar ‘best practices’, naar manieren om organisaties en professionals in het algemeen beter te laten werken. Het uitgangspunt daarbij is dat situaties overal min of meer hetzelfde zijn en dat een goede aanpak dus op verschillende plekken toegepast kan worden. Het ‘best persons’-onderzoek laat zien dat het vaak juist individuen zijn die het verschil maken.

Best persons zijn empathisch en ondernemend

Het boek beschrijft 4 verschillende types best persons: alledaagse doeners, frontliniewerkers, sociale ondernemers en bruggenbouwers. Deze mensen hebben met elkaar gemeen dat ze empathisch en ondernemend zijn; een bijzondere combinatie. In het boek staan verschillende (korte) portretten van best persons uit de onderzochte gemeenten. Dit is het resultaat van een aantal jaar veldwerkonderzoek waarin deze personen gevolgd zijn in hun activiteiten om te achterhalen wat best persons nu precies zijn en doen. Ook op de website www.bestpersons.eu zijn enkele portretten te vinden.

Conclusies

Aanbevelingen voor de inzet van best persons in achterstandswijken

Enkele aanbevelingen uit het boek over best persons en over het beleid voor achterstandswijken in algemene zin zijn:
 • Vooral oog hebben voor personen die van nature empathie en bevlogenheid hebben. Best persons kun je nauwelijks opleiden, maar je kunt ze wel opsporen.
 • ‘Gewone’ professionals kunnen leren van de kwaliteiten van best persons
 • De bewegingsvrijheid van best persons niet te veel inperken met een overmaat aan regels en procedures.
 • Bij het aanpakken van problemen in achterstandswijken moeten alle besluiten, processen en werkwijzen een persoonlijke component hebben.

Datum uitgave

21/11/2012

Publicatiegegevens

Het onderzoek ‘De beste krachten zoeken, vinden en … ook inzetten!’ is opgezet in samenwerking met Nicis Institute|Platform31 en uitgevoerd door Tilburg University en de TU Delft. Aan het onderzoek deden 5 gemeenten mee: Leeuwarden, Zwolle, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

Documenttype

Onderzoek