Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Participatie openbare ruimte

Inleiding

Ongeveer een derde van de Deventenaren in de onderzochte buurten wil zelf bijdragen aan het onderhoud van de openbare ruimte. Dit blijkt uit onderzoek van de gemeente Deventer. Dergelijk onderzoek werd in Nederland niet eerder gedaan.

Beschrijving

Aanleiding voor het onderzoek was de ontwikkeling en discussie over de participatiemaatschappij.

Voor dit onderzoek zijn uit het bevolkingsbestand van de gemeente willekeurig 4.905 inwoners van 18 jaar en ouder uit 15 buurten geselecteerd. Zij zijn benaderd met het verzoek een schriftelijke of digitale vragenlijst in te vullen. Van de benaderde 4.905 respondenten hebben 1.598 respondenten (35%) de vragenlijst volledig en correct ingevuld.

Conclusies

  • Bijna 1.600 inwoners gaven antwoord op de vraag of zij open staan om op eigen initiatief iets te doen aan het onderhoud van de openbare ruimte in hun eigen buurt. De bewoners van Voorstad-Oost zijn het meest positief (41%). Het minst positief zijn de bewoners van de Schrijversbuurt (22%).
  • Ruim een derde van de Deventenaren staat neutraal tegenover het idee om zelf bij te dragen aan de openbare ruimte, 4% heeft er geen mening over en 30% antwoordt negatief over het zelf doen. Bijna de helft van de laatste groep inwoners vindt dat het onderhoud een taak is van de gemeente. De andere helft geeft aan er geen tijd voor te hebben of er lichamelijk niet tot in staat te zijn.
  • Een goede sociale samenhang in de buurt heeft een positief effect op de bereidheid verantwoordelijkheid te nemen voor de openbare ruimte in de eigen buurt. Datzelfde geldt voor een hoger opleidingsniveau, blijkt uit het onderzoek.

Datum uitgave

23/06/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage