Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Wijziging Kieswet: Gemeenten moeten leden stembureaus trainen

Inleiding

Gemeenten worden verplicht stembureauleden te trainen en vast te stellen of deze over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Als kennis en vaardigheden van stembureauleden onvoldoende blijken, dan mogen ze een volgende keer niet worden benoemd. Dat is een van de wijzigingen van de Kieswet. Op 3 februari 2012 stemde de ministerraad in met dit wetsvoorstel van de minister van BZK.

Beschrijving

Processen-verbaal stembureaus ter inzage

Processen-verbaal van stembureaus in de toekomst ter inzage gelegd en de processen-verbaal van hoofdstembureaus worden op internet gepubliceerd. Daarnaast maakt de nieuwe kieswet het mogelijk om bij verkiezingen nationale waarnemers aan te wijzen.

Experimenten met nieuw stembiljet

Op dit moment loopt een onderzoek naar een nieuw stembiljet. Bij de vormgeving wordt rekening gehouden met laaggeletterden en slechtzienden, onder andere door de logo┬┤s van de partijen op de biljetten te plaatsen. Het nieuwe model moet handmatig tellen makkelijker maken en moet geschikt zijn voor elektronisch tellen. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verwacht de resultaten van het onderzoek naar het nieuwe stembiljet deze zomer. Waarschijnlijk kan het nieuwe stembiljet bij de Europese verkiezingen van 2014 voor het eerst worden toegepast. Elektronisch stemmen zal nog langer op zich laten wachten, aldus de minister.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 niet op Aswoensdag

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 worden ongeveer 14 dagen verschoven, zodat zij niet meer samenvallen met Aswoensdag. In 2011 stelden gemeenten in Brabant en Limburg vast dat 5 maart 2014 geen geschikte dag is voor gemeenteraadsverkiezingen vanwege Aswoensdag. Op dat moment bood de Kieswet alleen de mogelijkheid om de verkiezingen maximaal 7 dagen eerder te houden, maar dan zouden de verkiezingen in Noord-Nederland midden in de voorjaarsvakantie vallen. In de gewijzigde Kieswet is het mogelijk om de verkiezingsdatum 14 dagen te verschuiven.

Conclusies

Meer informatie over de wijzigingen in de Kieswet

Het wetsvoorstel voor wijzigingen van de Kieswet is voor advies aan de Raad van State verzonden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Datum uitgave

09/02/2012

Publicatiegegevens

Bron: Rijksoverheid.nl, VNG Magazine, Tweede Kamer; via Nicis Institute

Documenttype

Onderzoek