Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Statistisch Jaarboek Deventer 2013

Beschrijving

Het Statistisch Jaarboek 2013 geeft een goed overzicht van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen van de stad Deventer, de kernen en het buitengebied. Voor bestuurders en beleidsmedewerkers van de gemeente Deventer is de informatie van grote waarde bij het nemen van beslissingen. Maar ook voor u: als inwoner, bedrijf of instelling van Deventer is het van groot belang een beroep op de cijfers te kunnen doen. U krijgt in dit jaarboek antwoord op vragen als: Hoeveel jongeren of ouderen wonen in een wijk? Hoe is er gestemd bij de laatste verkiezingen? Wat doet de werkloosheid in Deventer?

Datum uitgave

19/12/2013

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Publicatie