Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Statistisch Zakboek Deventer 2011

Inleiding

Statistisch Zakboek presenteert nieuwe cijfers over Deventer

Beschrijving

Meer werkgelegenheid, groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang en aantal bijstandsjongeren gestegen. Actuele cijfers over deze en andere ontwikkelingen zijn gebundeld in het Statistisch Zakboek 2011.

Datum uitgave

06/06/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Publicatie

Bijlage