Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Trendrapport Deventer 2018

Inleiding

Hoe “smart” is Deventer? Wat geeft een bezoeker in Deventer gemiddeld uit per dag? En hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in het nieuwe Trendrapport Deventer 2018, een rapport waarin we landelijke maatschappelijke trends spiegelen aan de lokale, Deventer situatie.

Beschrijving

In het rapport hebben we 28 trends uitgelicht die betrekking hebben op uiteenlopende domeinen. Denk hierbij aan trends op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en de leefomgeving van burgers, maar ook op het gebied van demografie, technologie en bestuur. Daarnaast passeren trends op het vlak van het sociaal domein en economie de revue. Het rapport is een samensmelting van de trendstudies van Platform 31 en Trendbureau Overijssel, en wordt waar mogelijk onderbouwd met Deventer gegevens en cijfers.

Conclusies

Specifieke trends gaan bijvoorbeeld over toenemende vergrijzing, de duurzaamheidstransitie, toenemende cybercriminaliteit, de beweging van de sociale decentralisatie naar transformatie en de opkomst van nieuwe economische vormen, zoals de circulaire economie, deeleconomie en beleveniseconomie. In het rapport worden waar mogelijk onderlinge verbanden tussen trends belicht. Ook lichten we toe tot welke kansen en opgaven de trends leiden.

Datum uitgave

12/03/2018

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage