Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Binnenstadsmonitor 2008-2009

Inleiding

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. In deze editie van de Binnenstadsmonitor ligt de focus niet alleen op de economische situatie, maar geeft het een beeld van alle  aspecten die de binnenstad haar typische uitstraling bezorgen.

Beschrijving

Alle verschillende aanwezige elementen maken de Deventer binnenstad tot wat zij is. Vanuit die brede optiek is het dan ook gewenst om inzichtelijk te maken hoe de binnenstad ervoor staat. Met de laatste editie van de Binnenstadsmonitor maken we daartoe wederom de balans op. Zodoende komen aandachtspunten naar voren waar de binnenstad zich op kan verbeteren.

De Binnenstadsmonitor gaat in op de volgende onderwerpen:

  • De binnenstad als woongebied;
  • Voorzieningen in de binnenstad;
  • De economische structuur;
  • Detailhandel;
  • Uit in de Deventer binnenstad;
  • Leefbaarheid en veiligheid.

De monitor is een coproductie van MKB Deventer en de gemeente Deventer, met medewerking van de Vereniging Commercieel Onroerend goed Deventer binnenstad (VCOD), Stichting Deventer Binnenstadsmanagement en Koninklijke Horeca afdeling Deventer en omstreken.

Datum uitgave

15/09/2009

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage