Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Binnenstadsmonitor 2009-2010

Inleiding

Sinds 2004 meet de Binnenstadsmonitor jaarlijks hoe de economische situatie van de Deventer binnenstad is. Sinds vorig jaar besteedt deze monitor niet alleen aandacht aan de detailhandel in de binnenstad, maar aan alle  aspecten die de binnenstad haar typische uitstraling bezorgen.

 

 

Beschrijving

Alle verschillende aanwezige elementen maken de Deventer binnenstad tot wat zij is. Vanuit die brede optiek is het dan ook gewenst om inzichtelijk te maken hoe de binnenstad ervoor staat. Met de laatste editie van de Binnenstadsmonitor maken we daartoe wederom de balans op. Zodoende komen aandachtspunten naar voren waar de binnenstad zich op kan verbeteren.

De Binnenstadsmonitor gaat in op de volgende onderwerpen:

 • De binnenstad als woongebied;
 • Voorzieningen in de binnenstad;
 • De economische structuur;
 • Detailhandel;
 • Uit in de Deventer binnenstad;
 • Leefbaarheid en veiligheid.

De monitor is een coproductie van MKB Deventer en de gemeente Deventer, met medewerking van de Vereniging Commercieel Onroerend goed Deventer binnenstad (VCOD), Stichting Deventer Binnenstadsmanagement en Koninklijke Horeca afdeling Deventer en omstreken.

Conclusies

 • De Deventer Binnenstad is één van de meest dichtbevolkte wijken in de gemeente;
 • Ruim duizend vestigingen van bedrijven en instellingen zijn in de binnenstad gehuisvest, waarvan eenderde tot de sector ‘handel en reparatie’ gerekend kan worden;
 • Bijna de helft van alle detailhandelsvestigingen valt onder de branchegroep ‘mode en luxe’;
 • Het aantal bezoekers aan de Deventer binnenstad is in 2009 wederom gestegen: 223.000 weekbezoekers zijn er geteld;
 • Relatief veel bezoekers komen naar Deventer voor een stadswandeling of voor een evenement.

Datum uitgave

14/12/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage