Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Binnenstadsmonitor 2012

Inleiding

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren, ontspannen of om te winkelen. Al deze functies tezamen geven vorm aan onze binnenstad.

Beschrijving

De voorliggende Binnenstadsmonitor 2012 biedt u inzicht in de meest recente ontwikkelingen in de binnenstad. De monitor gaat uiteraard in op de economische functie van de Deventer binnenstad. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de detailhandel. Maar de Deventer binnenstad biedt meer. Het is een plek van ontspanning en recreatie. Er vinden jaarlijks meerdere grote en kleinere evenementen plaats. Daarnaast is er een breed aanbod door culturele instellingen als de schouwburg, het filmhuis, meerdere musea, een poppodium etcetera. Maar de Deventer binnenstad is voor veel Deventenaren ook een plek om te wonen. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in de Binnenstadsmonitor.

Door de brede opzet biedt de monitor een bron van feitelijke informatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de binnenstad. Alhoewel dit naslagwerk in eerste instantie gericht is op ondernemers, pandeigenaren, bestuurders en investeerders, kunnen ook andere geïnteresseerden hun voordeel doen met de geboden informatie.

Conclusies

  • De demografische opbouw van de Binnenstad wijkt sterk af van het Deventer gemiddelde. Er wonen relatief veel alleenstaanden en jongvolwassenen. Gezinnen en kinderen zijn beduidend minder aanwezig in de binnenstad. Daarnaast zien we dat de bevolkingsomvang is toegenomen met 5% in de periode 2008-2012. Gemeentebreed is het bevolkingsaantal minder sterk gegroeid (+1%).
  • Ondanks de crisis blijft het aantal bedrijfsvestigingenvestigingen in de binnenstad toenemen en komt in 2011 uit op 1.104 vestigingen. De toename ten opzichte van 2010 is in de binnenstad (+7%) zelfs groter dan gemeentebreed (+5%), maar over een langere periode laat de binnenstad een minder sterke groei zien dan de gemeente. De meeste vestigingen in de binnenstad vallen onder de sectoren groot- en detailhandel (32%), advisering en onderzoek (20%) en de horeca (11%). Het relatieve belang van de groot- en detailhandel neemt echter wel af sinds 2007.
  • Nadat het aantal weekbezoekers in de binnenstad de laatste drie jaar is afgenomen, zijn er in het najaar van 2012 meer bezoekers geteld dan in 2011. Volgens de tellingen van Locatus bezoeken wekelijks 209.100 mensen de binnenstad. Op de donderdag, vrijdag en zaterdag is het aantal bezoekers toegenomen in 2012, de woensdag laat echter een dalende trend zien over meerdere jaren.

 

Datum uitgave

08/01/2013

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage