Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Binnenstadsmonitor 2014

Inleiding

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren, ontspannen of om te winkelen. Al deze functies tezamen geven vorm aan onze binnenstad.

Beschrijving

De voorliggende Binnenstadsmonitor 2014 biedt u inzicht in de meest recente ontwikkelingen in de binnenstad. De monitor gaat uiteraard in op de economische functie van de Deventer binnenstad. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de detailhandel. Maar de Deventer binnenstad biedt meer. Het is een plek van ontspanning en recreatie. Er vinden jaarlijks meerdere grote en kleinere evenementen plaats. Daarnaast is er een breed aanbod door culturele instellingen als de schouwburg, het filmhuis, meerdere musea, een poppodium etcetera. Maar de Deventer binnenstad is voor veel Deventenaren ook een plek om te wonen. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in de Binnenstadsmonitor.

Door de brede opzet biedt de monitor een bron van feitelijke informatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de binnenstad. Alhoewel dit naslagwerk in eerste instantie gericht is op ondernemers, pandeigenaren, bestuurders en investeerders, kunnen ook andere geïnteresseerden hun voordeel doen met de geboden informatie.

Conclusies

  • Na 2012 zien we ook in 2013 een afname van het aantal vestigingen in de Binnenstad. Gemeentebreed zien we, na een kleine dip in 2012, in 2013 weer een kleine toename van het aantal vestigingen. Het aantal vestigingen in de binnenstad is ten opzichte van 2012 met 2,9% afgenomen tot 1.060. De toename gemeentebreed is 0,3%.
  • In 2012 is er wederom sprake van een forse daling van het aantal arbeidsplaatsen, om in 2013 verder te dalen naar 6.858 arbeidsplaatsen. Dit zijn er 546 minder dan in 2012. De grootste daling van het aantal arbeidsplaatsen (255) komt voor rekening van een administratieve correctie in de sector openbaar bestuur. Ook gemeentebreed zien we een afname van het aantal arbeidsplaatsen (-1%). Deze afname is echter minder sterk dan in de binnenstad (-11%).
  • Hoewel het aantal bezoekers aan Deventer van buiten de gemeente wederom is gedaald in 2013, is het aantal bezoeken juist toegenomen. Het aantal bezoekers wordt geraamd op 792.000 personen, die Deventer in totaal 1.707.000 keer bezocht hebben. Landelijk zien we een tegenovergesteld beeld: iets meer bezoekers, maar wel minder bezoeken.
  • De bewoners van de binnenstad voelen zich over het algemeen iets minder veilig in de eigen buurt dan de overige Deventenaren. Dit blijkt echter niet uit het rapportcijfer dat is gegeven voor de veiligheid in de binnenstad (7,1 tegenover 6,8 gemeentebreed). Het aantal meldingen van misdrijven en incidenten in de binnenstad is ten opzichte van 2011 is met totaal 20 meldingen afgenomen.

 

Datum uitgave

14/11/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage