Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Binnenstadsmonitor Deventer 2015

Inleiding

De Deventer binnenstad heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het een plek om te wonen, voor de ander een plek om te ondernemen of te werken en voor nog weer een ander is het een plek om te recreëren, ontspannen of om te winkelen. Al deze functies tezamen geven vorm aan onze binnenstad.

Beschrijving

De voorliggende Binnenstadsmonitor 2015 biedt u inzicht in de meest recente ontwikkelingen in de binnenstad. De monitor gaat uiteraard in op de economische functie van de Deventer binnenstad. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de detailhandel. Maar de Deventer binnenstad biedt meer. Het is een plek van ontspanning en recreatie. Er vinden jaarlijks meerdere grote en kleinere evenementen plaats. Daarnaast is er een breed aanbod door culturele instellingen als de schouwburg, het filmhuis, meerdere musea, een poppodium etcetera. Maar de Deventer binnenstad is voor veel Deventenaren ook een plek om te wonen. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in de Binnenstadsmonitor.

Door de brede opzet biedt de monitor een bron van feitelijke informatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de binnenstad. Alhoewel dit naslagwerk in eerste instantie gericht is op ondernemers, pandeigenaren, bestuurders en investeerders, kunnen ook andere geïnteresseerden hun voordeel doen met de geboden informatie.

Conclusies

Waar het aantal instellings- en bedrijfsvestigingen in heel Deventer toeneemt (+4,1%), blijft dit in de binnenstad min of meer gelijk (1.060). Het aantal arbeidsplaatsen in de binnenstad (6.456) is, net als gemeentebreed, gedaald (-6%). Dit komt grotendeels voor rekening van het vertrek van een vestiging in de sector onderwijs.

Enkele keren per jaar telt het MKB Deventer het aantal leegstaande winkelpanden in de binnenstad. In juni van dit jaar stonden er 45 panden leeg. Enkele maanden later, in oktober, is dit aantal nagenoeg gelijk gebleven (44).

De binnenstad heeft ruim 300 detailhandelvestigingen, die samen bijna 56.000m2 winkelvloeroppervlak (wvo) hebben. De branche mode en luxe neemt circa de helft van de vestigingen en oppervlakte voor haar rekening.

In 2015 hebben minder ondernemers te maken gehad met een omzetdaling dan in voorgaande jaren. Zeventig procent van de ondernemers heeft zijn omzet zien stijgen. Bijna 60% van de ondernemers geeft aan een eigen webshop bij de onderneming te hebben. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren (2013: 40%).

In 2015 ontving de binnenstad 146.500 bezoekers per week. Dit is een afname van 3% t.o.v. 2014. Deze afname is te zien op alle dagen van de week.

In het Koopstromenonderzoek Oost Nederland 2015 komt naar voren dat de binnenstad (excl. De Boreel) gewaardeerd wordt met ruime voldoendes (tussen de 7,5 en 8,0). De Boreel ontvangt ook voldoendes van haar bezoekers, zij het dat deze iets lager uitvallen (7,0 – 7,5).

Datum uitgave

26/02/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage