Deventer Energiemonitor

Inleiding

“Deventer energieneutraal in 2030". Dat is het doel dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer zich heeft gesteld in het bestuursakkoord 2018-2022. Energieneutraal houdt in dat Deventer op eigen grondgebied alle energie opwekt die het nodig heeft. De Deventer Energiemonitor bevat een groot aantal indicatoren waarmee inzicht wordt verkregen in de voortgang van de energietransitie in de gemeente Deventer.

 

Beschrijving

  • Hoeveel energie wordt er in Deventer gebruikt en hoeveel daarvan kan worden toegekend aan bijvoorbeeld de industrie?
  • Hoeveel energie wordt er in Deventer opgewekt?
  • Wat is het gemiddelde gasgebruik van een appartement en wat is het gebruik van een vrijstaande woning?
  • Hoeveel oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn er in Deventer?

Dit zijn een paar vragen die met behulp van de Deventer Energiemonitor kunnen worden beantwoord.
De monitor bevat informatie over energiegebruik, hernieuwbare energie, mobiliteit en energielabels op basis van de meest actuele gegevens. De historie is in kaart gebracht vanaf 2011. De monitor bevat geen prognoses voor de toekomst, het gaat om de meest actuele stand van zaken. De monitor zal jaarlijks worden bijgewerkt.

De Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat vormt de belangrijkste bron voor de gepresenteerde cijfers. Dit is het monitoringsportaal van de rijksoverheid dat op lokaal en regionaal niveau gegevens voor klimaat- en energiebeleid presenteert.

 

 

Conclusies

Bekijk de monitor

Datum uitgave

24/11/2020

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek