Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Jongeren op een effectieve manier bewust maken van het milieu

Inleiding

Het milieu staat regelmatig centraal in projecten op school of in de gemeente. Jongeren worden vaak overdonderd door de enorme milieuproblemen, waardoor ze de moed verliezen om constructief na te denken over oplossingen. Project ‘Check de Plek’ kiest voor een gerichte aanpak: praten over problemen in de eigen regio en ‘Peer education’.

Beschrijving

Jongeren bewust maken van lokale milieuproblematiek
‘Check de Plek’ is een project waarbij jongeren bewust worden gemaakt van milieuproblematiek op kleine schaal. Door het maken of uitvoeren van praktische opdrachten leren de jongeren nadenken over het milieu. Hierbij is de focus lokaal: in plaats van klimaatverandering en smeltende poolkappen praten de jongeren over verbeterpunten voor hun eigen buurt.

Afvalbakken verven voor het milieu
Zo verven de jongeren prullenbakken om ze een aantrekkelijk tintje te geven, waardoor men eerder gebruik zal maken van de afvalbakken. Of bouwen ze de kantine om naar duurzame maatstaven. Allemaal onder toezicht van een ‘Peer educator’, iemand die dicht tot de jongeren staat.

Kennis en ervaring delen met leeftijdsgenoten
‘Check de Plek’ is een van de projecten van de bredere aanpak ‘PeerProjecten’. Alle projecten in deze aanpak gaan uit van de kracht van ‘peers’, oftewel leeftijdsgenoten. Kennis en ervaring, zo redeneren de initiatiefnemers, kunnen beter met jongeren gedeeld worden door mensen die qua leeftijd en achtergrond dicht tot de jongeren staan. Jongeren accepteren dit eerder dan wanneer een volwassene een betoog houdt.

Effectieve methode om jongeren te bereiken
'PeerProjecten’ is onderdeel van bureau Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie. Met de methodiek ‘Peer education’ heeft Diversion naar eigen zeggen een effectieve methode om jongeren op een duurzame manier aan organisaties te binden. Het project ‘Check de Plek’ is opgenomen in het boek ‘Peer education 2.0, voor de klas op sneakers’ van bureau Diversion.

Conclusies

Meer dan alleen onderwijs
Diversion stelt dat ‘Peer education’ zich ook goed leent voor toepassing in andere werkvelden. ‘Peer educators’ kunnen moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en een discussie losmaken in een groep. Ook kunnen ze jongeren stimuleren om activiteiten te ondernemen in omgevingen die zij uit zichzelf minder snel zouden bezoeken.

Bronnen:
Diversion, Nicis

Datum uitgave

13/05/2011

Documenttype

Onderzoek