Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Presentatie digitale handleiding energiezuinige bedrijventerreinen

Inleiding

Hoe realiseert u energiebesparing en duurzaamheid op bedrijventerreinen? Om dit te bereiken is nu een praktische digitale handleiding voor energiezuinige bedrijventerreinen opgesteld. De handleiding is bedoeld voor overheden, ondernemers, parkmanagers en ontwikkelaars. De handreiking bevat concrete kennis- en leerervaringen uit diverse (energiezuinige)projecten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Zowel collectieve als individuele energiemaatregelen komen aan bod.

Beschrijving

Handreiking biedt stappenplan voor ondernemers en overheden 

In de praktijk blijkt dat niet alle kansen worden benut om te komen tot een energiezuinig bedrijventerrein. Voor overheden is niet altijd duidelijk welke stappen moeten worden genomen in het ruimtelijk planproces om een energiemaatregel te realiseren op een bedrijventerrein. Ondernemers zijn zich niet altijd bewust van de grote kostenvoordelen van energiebesparende maatregelen op hun bedrijfsvoering. De handreiking biedt een stappenplan voor de realisatie hiervan.

Het belang van vastgelegde afspraken en ambities in planproces

De invulling van bedrijventerreinen is vooraf vaak niet duidelijk. Deze invulling krijgt vorm via ruimtelijke planprocessen voor ontwikkeling of herstructurering. Het is belangrijk om afspraken en ambities over energiemaatregelen vroeg in deze planprocessen vast te leggen. Veel van deze energiemaatregelen hebben een ruimtelijke relevantie. Verankering van deze maatregelen in het ruimtelijk planproces vergroot de kans op realisatie ervan. Een gemeente kan in het geval van nieuwe bedrijventerreinen hier initiatief in nemen, of in het geval van herstructurering contact zoeken met de zittende bedrijven om samen een visie te ontwikkelen.

Conclusies

Meer informatie

Antwoorden op vragen over realisatie van energiebesparing zijn te vinden in de handreiking. De handreiking is te downloaden via de website van energiezuinige bedrijventerreinen. In de handleiding staat bijvoorbeeld informatie over technische randvoorwaarden van energiemaatregelen, en hoe ondernemers elkaar kunnen helpen om gezamenlijk te komen tot een doelmatige energiezuinige bedrijfsvoering. Het voormalig Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PEGO) ontwikkelde in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de handleiding.

Datum uitgave

01/12/2011

Publicatiegegevens

Bron:

Energiezuinige bedrijventerreinen

Documenttype

Onderzoek