Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Publieke en private partijen in Deventer werken samen aan duurzame verlichting

Inleiding

In 2009 startte de vereniging Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Deventer het project Duurzame Verlichting Deventer. Samen met andere private partijen, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, heeft de vereniging eind 2010 in totaal 32 lichtadviezen uitgebracht aan onder andere winkels en bedrijventerreinen. Deventer speelt daarmee in op EU regels, die vanaf september 2009 geleidelijk energieverspillende gloei- en halogeenlampen verbieden.

Beschrijving

3 doelen: financieel, milieutechnisch en arbeidsomstandigheden
Het project heeft als doel zoveel mogelijk duurzame verlichting te installeren in panden in de stad. Daarmee beogen de samenwerkende partijen:

   1. Besparing op de energiekosten (financiĆ«le winst).
   2. Vermindering van de CO2 uitstoot (milieutechnische winst).
   3. Behoud of verbetering van de lichtkwaliteit voor werknemers en de functionaliteit van de verlichting voor de bedrijfsvoering (arbeidsomstandigheden).

Lichtadviezen en informatievoorziening
In 2009 richtte het project zich op winkels en horecagelegenheden. In 2010 vormden kantoren en bedrijventerreinen de doelgroep. Ondernemers konden tegen een kleine vergoeding een professioneel lichtadvies krijgen. Naast de lichtadviezen vonden onder meer de volgende activiteiten plaats:

    * workshops voor ondernemers (of eigenaren/huurders van panden);
    * workshops voor bedrijven uit de keten van verlichting;
    * workshops voor ambtenaren;
    * ontwikkeling website van het project;
    * ontwikkeling flyer gemeente Deventer met verwijzing naar gemeentelijke website;
    * schrijven van business cases om resultaten te tonen;
    * workshops voor alle belanghebbenden om de resultaten te presenteren;
    * overdracht naar MKB Deventer om het project zelfstandig voort te zetten.

Conclusies

Resultaat aantal lichtadviezen
In 2010 bracht het project 17 lichtadviezen uit en in 2009 waren dat er 15. Niet alle adviezen werden ook in hetzelfde jaar door de ondernemers uitgevoerd. Vooral in 2010, toen kantoren en bedrijventerreinen aan de beurt waren, was er vaker sprake van stapsgewijze invoer van het advies. Dat komt doordat de panden vaak groter waren dan bij winkels en horecagelegenheden. Als in 1 ruimte de verlichting aan vervanging toe is, wordt die vervangen. Dat gebeurt niet tegelijkertijd in het hele gebouw of in alle gebouwen.
Succesfactoren bij realiseren meer duurzame verlichting
Na 2 jaar adviezen uitbrengen zijn de succesfactoren voor duurzame verlichting:

    * de juiste verkoopargumenten aanhalen;
    * lokale voorbeelden noemen;
    * bedrijven uit de keten van verlichting bij het project betrekken;
    * de wensen van de klant als uitgangspunt nemen.

Samenwerking voor lichtadviezen en projectmanagement
MKB Deventer voerde het project in 2009 en 2010 uit in samenwerking met project- en adviesbureau Partners for Innovation, lichtadviesbureau en groothandel Spectrus Licht, Advies en LEDspecialist Traxon Technologies en de gemeente Deventer. De rollen waren als volgt verdeeld:

    * De gemeente Deventer heeft bij het projectplan, de kick-off, de tussentijdse evaluatie en de eindpresentatie een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd.
    * Spectrus heeft alle lichtadviezen gemaakt in samenwerking met Traxon en heeft de technisch inhoudelijke gedeelten van de workshops verzorgd.
    * MKB Deventer heeft haar achterban betrokken door artikelen en uitnodigingen voor workshops. Ook vestigde de vereniging de aandacht op het project in vergaderingen en op bijeenkomsten.
    * Partners for Innovation leverde teksten aan en beheerde de website www.duurzameverlichtingdeventer.nl. Ook heeft deze organisatie de voortgang van het project bewaakt en alle procesmatige taken uitgevoerd.

Datum uitgave

31/08/2009

Publicatiegegevens

Financiering
Het project is grotendeels gefinancierd door de provincie Overijssel en voor een kleiner deel door de gemeente Deventer. De ondernemers die een lichtadvies kregen betaalden hier een kleine vergoeding voor.
Opvolger van project door vereniging Klimaatverbond Nederland
Duurzame Verlichting Deventer wordt in 2011 opgevolgd door Het verlichte MKB. In dit project zullen 4 gemeenten het MKB helpen om meer inzicht te krijgen in duurzame verlichting en hoe zij dit kunnen invoeren. De vereniging Klimaatverbond Nederland gaat het nieuwe project uitvoeren

Bronnen:

Partners for Innovation
MKB Deventer

Documenttype

Praktijkvoorbeeld

Bijlage