Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Rijksoverheid bemiddelt bij lokale energiebesparingsprojecten

Inleiding

Het ministerie van EL&I heeft een website gestart waar burgers, bedrijven en organisaties een Green Deal-project kunnen aanmelden. Het ministerie wil daarmee duurzame energieprojecten helpen realiseren. Volgens het Rijk zijn er veel interessante lokale projecten om slimmer en duurzamer met energie om te gaan, maar komen deze vaak moeilijk van de grond. Door een Green Deal aan te gaan, waarbij het ministerie zich verbindt aan een lokaal initiatief, moeten praktische belemmeringen worden weggenomen.

Beschrijving

Rijk neemt knelpunten weg
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) biedt haar netwerk, expertise en schaalvoordelen aan om knelpunten weg te nemen. Door advies te geven, door partijen met elkaar in contact te brengen en door het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving wil het ministerie lokale partijen extra kansen geven. Zo moeten duurzame initiatieven, die zichzelf uiteindelijk terugverdienen, de kans krijgen.

Tussen droom en daad
Volgens het ministerie is er meer dan genoeg inventiviteit op het gebied van energie onder burgers, bedrijven en decentrale overheden. Juist lokaal kunnen heel concrete ideeën ontstaan om energie te besparen, zelf op te wekken of schoon te gebruiken. Tegelijkertijd kan het lokale karakter van dit soort initiatieven ertoe leiden dat bijvoorbeeld samenwerkingspartners, menskracht en informatievoorziening over regelgeving missen. Hierdoor blijft het te vaak bij ideeën.

Conclusies

Geen subsidieregeling
De Green Deal-regeling is nadrukkelijk geen subsidieregeling. De maatregel is alleen bedoeld voor projecten die op zichzelf rendabel zijn, maar de praktische ondersteuning van de Rijksoverheid goed kunnen gebruiken om daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Tot 1 juni 2011 kunnen projecten worden ingediend op een speciaal ingerichte website. Kort daarop komt EL&I met een overzicht van kansrijke Green Deal-initiatieven.

Datum uitgave

03/05/2011

Documenttype

Nieuwsbericht