Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Economische Thermometer

Inleiding

In de tweede helft van 2008 was de economische crisis ook in Nederland een feit. In maart 2009 deed officieel de economische recessie in Nederland zijn intrede. Oktober 2009 laat voor het eerst sinds het begin van de economische crisis een iets beter conjunctuurbeeld zien, maar in 2011 heeft zich weer een neerwaartse lijn ingezet.

Vanwege de crisis is het van groot belang te weten hoe je er als gemeente economisch gezien voorstaat. Daarom stelt de gemeente Deventer maandelijks de economische thermometer op.

Datum uitgave

26/01/2012

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage