Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Economische Verkenning Deventer 2009

Inleiding

Om meer inzicht in de economische situatie van de gemeente Deventer te krijgen, is besloten tot het schrijven van een economische verkenning. Aan de hand van deze verkenning kijken we naar het functioneren van de Deventer economie, naar de kwaliteit van het vestigingsklimaat en welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen. We kijken hierbij naar het verleden, naar het heden, maar werpen ook een blik op de (nabije) toekomst. Hierdoor willen we meer inzicht krijgen in de zaken die op de korte termijn aandacht zullen vragen. Het is dus echt een korte termijn verkenning en bevat derhalve geen visionaire vergezichten.

Beschrijving

Er komen in de verkenning diverse thema‟s aan de orde om een zo goed mogelijk beeld van de economische situatie te krijgen. Er wordt in de verkenning gekeken naar:

 • De context van de Deventer economie;
 • De economie van Deventer;
 • Arbeidsmarkt;
 • Kennis en Innovatie;
 • Ruimte voor bedrijvigheid.

Daarnaast wordt een benchmark uitgevoerd, waarbij de prestaties en de kwaliteiten van Deventer aan de hand van een aantal parameters worden vergeleken met vergelijkbare of „concurrerende‟ steden.

Conclusies

 • De afgelopen jaren bewoog de groei van de Deventer economie zich rond de landelijke groeivoet. Het ene jaar werden bovengemiddelde groeicijfers genoteerd en in andere jaren viel de groei lager uit. Over de gehele periode bezien ligt de groei in Deventer iets lager. De economische dalen zijn dieper dan dat de pieken hoog zijn.
 • Het Deventer bedrijfsleven is relatief sterk en bovendien in toenemende mate op het buitenland georiënteerd. De export groeide bovendien overwegend sneller dan in de rest van Nederland.
 • In 2008 telt Deventer bijna 45.000 banen, een groei van 900 ten opzichte van 2007, waarmee de groei van de werkgelegenheid sinds 2005 verder doorzet.
 • Het economische belang van het MKB voor Deventer is groot met tweederde van alle arbeidsplaatsen in de marktsector.
 • Wanneer gekeken wordt naar de productiestructuur, dan valt voor Deventer vooral het belang van de industrie op. Een andere belangrijke en bovendien sterk groeiende sector in Deventer is de zakelijke dienstverlening. De grootste sector in werkgelegenheidstermen is inmiddels de gezondheids- en welzijnszorg.
 • De potentiële Deventer beroepsbevolking telt 47.000 personen en dit aantal groeit nog steeds gestaag en bovengemiddeld. Zowel op gemeentelijk als landelijk niveau vergrijst en ontgroent de bevolking en dat vertaalt zich in een veranderende leeftijdsstructuur van de beroepsbevolking. In Deventer is de beroepsbevolking voor Nederlandse begrippen nog relatief jong. Het aandeel 45-plussers is in de gemeente 34%, landelijk is dat 38%.

Datum uitgave

01/04/2009

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage