Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet Detailhandel Deventer 2017

Inleiding

Ontwikkeling aantal winkels en verkoopvloeroppervlakte in Deventer en de binnenstad. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de ontwikkeling van de leegstand in Deventer en de binnenstad. Voor de Binnenstad wordt het aanbod van detailhandel 2017 onderverdeeld naar branche.

Datum uitgave

23/08/2017

Documenttype

Onderzoek

Bijlage