Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Hoe intelligent is de slimme stad?

Inleiding

Innovatie waarbij de mens een ondergeschikte rol speelt is niet slim. Wie heeft niet meegemaakt dat tijdens een vergadering de slimme sensorverlichting opeens uitgaat omdat iedereen bewegingloos zit te luisteren. Of in een gebouw vergeefs gezocht naar de knoppen waarmee de temperatuur wordt geregeld? Smart Technology is voor een gebruiker niet altijd even slim. Wat betekent deze constatering voor smart-zijn op  de schaal van een stad?

Beschrijving

Deze vraag stelde Paul Bevan van Eurocities het publiek woensdag 29 mei tijdens het 3e Smart City Event in de Amsterdamse RAI. Een vraag die tot de verbeelding spreekt en tegelijk helder richting geeft aan de toekomst van Smart Cities. Want stel je voor dat een even rigide systeem in onze straten de lichtintensiteit bepaalt als we langslopen? Waar blijft de melancholie of romantiek van een avondwandeling als het niet meer mogelijk is om juist de donkere straatjes te kiezen? Om nog maar niet te spreken van systemen die net verkeerd zijn afgesteld waardoor ze het gebruik van de ruimte oncomfortabel maken, zoals de kantoorverwarming? Is er nog ruimte voor persoonlijke voorkeur?  Menselijk gedrag is te complex om te voorspellen middels computerprogramma’s. Bovendien eisen burgers een steeds prominentere rol in de inrichting van onze steden, zij wensen, en nemen vooral steeds meer het heft in eigen hand. Dat technologische ontwikkelingen het gemak van de gebruiker horen te dienen is duidelijk, maar wat te doen als die gebruiker even divers is als de bevolking van een stad? Dit was één van de terugkerende thema’s binnen het Smart City Event.  De verschuiving binnen Smart Cities van een technologiegedreven ontwikkeling naar een door bewoners gedreven en technologisch gestroomlijnde stad leeft. De grote vraag is nu hoe burgers zelf ook het programma voor de stad kunnen aandragen en stimuleren. Deze vraag werd helder neergezet in de presentatie van Dan Harple, oprichter van NEXUS labs. Hij pleit voor ‘innovation that matters’. Innovatie die de stad ondersteunt en frictie of beperkend ongemak zoveel mogelijk beperkt. Volgens hem is het bouwen van een goed vestigingsklimaat voor Innovation Driven Enterprises de sleutel voor succes. Juist steden met een hoge mate van authenticiteit een grote aantrekkingskracht hebben op deze ondernemende en innoverende individuen en bedrijven. Karl Philip Coenegrachts van gemeente Gent wijst op de noodzaak van ‘Quality of life’ en stelt dat Smart Cities zich vooral moet richten op Smart Citizens. De bewoners zijn het goud van de stad.

Conclusies

Helaas kwam deze ontwikkeling tijdens het congres weinig aan bod. De meeste voorbeelden gingen over onderwerpen die overzichtelijk gestandaardiseerd kunnen worden zoals vervoerssystemen, data, duurzame energie, ontwikkeling van digitale services en energietransport. Communicatie met bewoners van de stad bleef vergelijkbaar met het interactieve response systeem dat tussen de presentaties door gebruikt werd om stellingen te toetsen aan de zaal. De deelnemers konden via smartphone of laptop vragen van de organisatie beantwoorden, maar geen vragen of stellingen aandragen voor het debat. Het bleef zo een ondervraging en werd nooit een dialoog. Juist die dialoog voedt innovatie, geeft feedback op relevantie en noodzaak van nieuwe ontwikkelingen en maakt de stad interactief en zo beter toegespitst op onze individuele behoeften. De vraag is hoe technologie kan helpen deze dialoog te stroomlijnen.  Op 29 en 30 mei 2013 vond in de RAI in Amsterdam het 3e Smart City Event Plaats. Smart Cities is ook een thema in de innovatie-estafette die op 12 november 2013 gehouden wordt in de RAI – Amsterdam. Een breed scala aan partijen, waaronder Platform31 werkt aan de voorbereiding van de innovatie-estafette.
http://www.innovatie-estafette.nl/

Datum uitgave

13/06/2013

Documenttype

Nieuwsbericht